ต้นตีนเป็ด พรรณไม้มากประโยชน์ ทำความรู้จักต้นตีนเป็ด ต้นไม้ที่มีหลากหลายประโยชน์มากกว่าตาเห็น

ต้นตีนเป็ด พรรณไม้มากประโยชน์ ทำความรู้จักต้นตีนเป็ด ทำความเข้าใจกับต้นตีนเป็ด

ต้นตีนเป็ด

ต้นตีนเป็ด พรรณไม้มากประโยชน์ ทำความรู้จักต้นตีนเป็ด สรรพคุณต้นตีนเป็ด เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ควรต้องรู้จักกัน ซึ่งต้นนี้นั้นจะมีกลิ่นอบอวลไปไกล ทำให้เกิดข่าวลืออยู่บ่อยครั้งว่าเป็นต้นไม้มีพิษ แต่แท้จริงแล้วมีประโยชน์ทางสุขภาพหลายด้าน

ซึ่งมักถูกมองข้ามไปเพราะเรื่องเข้าใจผิด จากกรณีที่มีแพทย์แผนไทยรายหนึ่งออกมาเตือนภัยของ ต้นตีนเป็ด ที่มีดอกส่งกลิ่นแรง เป็นกลิ่นของ ไซยาไนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและการหมุนเวียนของเลือด จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง

การสูมดมนานๆ เพราะอาจทำให้เกิดอาการเวียนหัว หน้ามืด ใบต้นตีนเป็ด บริเวณท้ายทอยจะมีอาการตึง เป็นอันตรายต่อชีวิต ระบบหัวใจอาจล้มเหลวได้นั้น รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ ระบุใจความสำคัญว่า กลิ่นของต้นตีนเป็ดแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีสารพิษไซยาไนด์ แค่กลิ่นแรงเท่านั้น ไม่ได้เป็นต้นไม้พิษแต่อย่างใด ซึ่งบางคนก็ว่าเหม็น บางคนก็ว่าหอมพร้อมกับรีโพสต์ให้ข้อมูล ว่าต้นพญาสัตบรรณ

ไม่ได้ปล่อยสารพิษไซยาไนด์ แต่แค่กลิ่นเหม็น  โดยต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด มักถูกอ้างหาว่าเป็นต้นไม้พิษที่กลางคืนจะปล่อยพิษ พวกไซยาไนด์ออกมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูออกดอก ขอยืนยันว่าไม่จริง และมันเป็นแค่ต้นไม้ที่ เว็บดูบอล

ดอกส่งกลิ่นแรง ซึ่งบางคนก็ว่าเหม็น บางคนก็ว่าหอม ที่สำคัญขออย่าสับสนกับต้นตีนเป็ดน้ำที่ยางมีพิษด้วยรู้จักต้นตีนเป็ด ต้นพญาสัตบรรณ หรือที่เรามักคุ้นหูกันว่าต้นตีนเป็ดมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย

โดยจัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขาเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร เปลือกต้นหนาเปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็กๆ สีขาวปนน้ำตาล เมื่อกรีดจะมียางสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชำ ต้นกำเนิดลีลาวดี

นอกจากนี้ต้นพญาสัตบรรณยังจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย ส่วนใบพญาสัตบรรณจะออกเป็นกลุ่มที่บริเวณปลายกิ่ง โดยหนึ่งช่อจะมีใบประมาณ 5-7 ใบ โดยใบจะมีสีเขียวเข้ม ยาวรี ปลายใบมนโคนแหลม มีขนาดของใบยาว

ประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก้านใบสั้น เมื่อเด็ดออกจะมีน้ำยาวสีขาว ดอกตีนเป็ดบานช่วงไหน สำหรับดอกพญาสัตบรรณ จะอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็ม ออกดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือเขียว ที่ปลายกิ่งหรือส่วนยอดของลำต้น หนึ่งช่อจะมีกลุ่มดอกประมาณ 7 กลุ่ม

ซึ่งผลของพญาสัตบรรณนั้น จะออกเป็นฝัก โดยมีลักษณะฝักยาว เป็นฝักคู่หรือฝักเดี่ยวก็ได้ ลักษณะเป็นเส้นๆ กลมเรียว มีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก มีขุยสีขาวสามารถปลิวไปตามลมได้ ส่วนในฝักจะมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมากลักษณะเป็นรูปขนานแบนๆ ติดอยู่กับขุย

ต้นตีนเป็ด พรรณไม้มากประโยชน์ ทำความรู้จักต้นตีนเป็ด รู้จักพรรณไม้ต้นตีนเป็ดเพิ่มขึ้น

ต้นตีนเป็ดไม้มงคล ไม้น่าปลูกที่คนปลูกควรต้องรู้จัก บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆ ต้นตีนเป็ด กลิ่น กับต้นไม้มงคล ที่เราเชื่อว่าใครปลูกก็จะได้รับความเคารพยกย่องด้วยลักษณะของต้นสัตบรรณ ที่มีทรงพุ่มดูคล้ายฉัตร หรือฉัตรบรรณ เครื่องชั้นสูง

ที่ใช้ในขบวนแห่ ประกอบกับชื่อที่ขึ้นต้นว่า ซึ่งคำว่า สัต นั้นนอกจากแปลว่า 7 แล้ว ยังหมายถึงคุณธรรมและสิ่งดีงาม เชื่อกันว่าถ้านำมาปลูกไว้ในบ้านจะได้รับความเคารพยกย่องจากคนอื่นๆ ผลต้นตีนเป็ด เป็นที่มาให้เราเห็นต้นไม้พันธุ์นี้ได้ในสถานที่สำคัญต่างๆ

และรั้วเพื่อนบ้านของเรามากมาย ซึ่งเรามาดูกันว่าต้นนี้จะมีประโยชน์หรือจะมีพิษหรือไม่ไปดูกัน เมื่อพูดถึงต้นตีนเป็ด หลายคนอาจนึกถึงต้นไม้หลายรูปแบบ เพราะชื่อต้นตีนเป็ดนี้ เป็นคำขึ้นต้นของพรรณไม้หลากหลายต้น ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป

แม้ว่าบางชนิดจะอยาคนละสกุล คนละวงศ์กันก็ตามต้นตีนเป็ดน้ำ กลิ่น ดอก ตีนเป็ด อันตราย หรือต้นตีนเป็ดทะเลเป็นพรรณไม้ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม ออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ มีดอกสีขาวแต้มด้วยสีเหลืองตรงกลาง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ

และมีกลิ่นหอม ผลจะมีลักษณะกลมสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง แต่ต้องเตือนก่อนนำไปใช้ว่าน้ำยางของต้นนี้มีสีขาวที่เป็นพิษทุกส่วนของต้น แต่ต้นตีนเป็ดทรายนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับต้นตีนเป็นน้ำ ตรงที่ใบมีเดี่ยวสีเขียวเข้ม ออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ

มีดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ และมีกลิ่นหอม ส่วนที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ ส่วนดอกของตีนเป็ดทรายจะมีแต้มสีแดงชมพูตรงกลาง ผลจะมีลักษณะกลมสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง และมีน้ำยางสีขาวที่เป็นพิษทุกส่วนของต้น

ส่วนใหญ่ผู้คนมักนำผลแห้งไปขัดล้างทำความสะอาด และนำไปปลูกต้นไม้ด้วย ส่วนต้นตีนเป็ดแดงนั้น เป็นพรรณไม้ใบเดี่ยวสีเขียว แต่มีขอบใบ เส้นใบ และก้านใบจะมีสีม่วงแดง โคนใบแหลม ยอดอ่อนสีม่วงแดง ดอกจะออกเป็นช่อแบบซี่ร่มที่ปลายกิ่ง มีสีขาว 5 กลีบ

เรียงตัวเป็นรูปกงล้อ บริเวณด้านนอกกลีบและกึ่งกลางดอกเป็นสีขาวถึงม่วงแดง กลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ผลออกเป็นฝักคู่โค้งกางออก เมล็ดรีมีปีกบางๆ นิยมปลูกประดับสวน และต้นตีนเป็ดฝรั่งก็เป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่มีใบ 3 ใบย่อย

มักออกตามกิ่งหรือลำต้น ปลายมน โคนเรียวแหลม ขอบเรียบ ก้านใบมีปีกทั้งสองข้าง ดอกเดี่ยวรูปแตรป่องตรงกลางออกตามลำต้นและกิ่งแก่ สีเขียวอมม่วงและน้ำตาลแดง ดอกบานตอนกลางคืน กลิ่นเหม็นหืน ผลรูปรี สีเขียว ออกตามกิ่ง

ต้นตีนเป็ด

ต้นตีนเป็ด พรรณไม้มากประโยชน์ ทำความรู้จักต้นตีนเป็ด อีกหนึ่งพรรณไม้ที่มากไปด้วยประโยชน์

สำหรับต้นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต้นตีนเป็ดนี้ต้องบอกเลยว่า ต้นตีนเป็ด ความเชื่อ ใครๆก็อยากปลูก เนื่องจากว่าน้องจากจะมีประโยชน์แล้ว ก็ยังมีความเป็นมงคลอีกด้วย ซึ่งความเป็นมงคลและเคล็ดลับเสริมสิริมงคลนี้คือสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนนิยมปลูกต้นนี้กัน

ดังนั้นเคล็ดลับในการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลจะต้องปลูกต้นพญาสัตบรรณไว้ทางทิศเหนือ  ให้ผู้ใหญ่ที่บำเพ็ญคุณธรรมและความดี เป็นที่น่าเคารพนับถือ ลงมือปลูกต้นพญาสัตบรรณในวันเสาร์ จะยิ่งช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆ

และเกียรติยศให้กับคนในบ้านได้ประโยชน์ในการช่วยบังแดดและให้กลิ่นหอมของต้นไม้ชนิดนี้ ต้นตีนเป็ดมีกี่ชนิด เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนนิยมหันมาปลูกต้นตีนเป็ด แต่ความหมายอันเป็นสิริมงคลของต้นนี้ต่างหากที่ทำให้ใครๆ ก็อยากนำมาปลูกไว้ในบ้านนั่นเอง

ด้วยลักษณะต้นทรงพุ่มที่ดูคล้ายฉัตรหรือ ฉัตรบรรณ เครื่องชั้นสูงที่ใช้ในขบวนแห่นั้น เชื่อกันว่ามีความหมายที่เป็นเกียรติเป็นพญา น่าเคารพยกย่อง และด้วยชื่อที่ขึ้นต้นว่า สัต ยังหมายถึงคุณธรรมและสิ่งดีงาม  หากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนในบ้านได้รับการเคารพยกย่องจากคนอื่นๆ

อีกทั้งประโยชน์ของต้นนี้นอกจากจะให้ร่มเงา ส่งกลิ่นหอม และมีความหมายที่เป็นสิริมงคลแล้ว ต้นไม้ชนิดนี้ยังถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้ในและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้ เช่น กล่องใส่ของ แต่ด้วยลักษณะเนื้อไม้ที่ไม่แน่น เลยทำให้ไม่มีความแข็งแรงทนทานพอ

จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยา ต้นตีนเป็ด ช่วยรักษาและบำรุงร่างกายมากมายเลยทีเดียว อย่างเช่น โรคบิด พอกแก้พิษ แก้หวัด สติดเชื้อที่ลำไส้ ขับพยาธิ อาการทางผิวหนัง ช่วยให้เจริญอาหาร

และลดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น แม้หลายคนจะมองว่า ต้นตีนเป็ด ลักษณะต้นตีนเป็ด มีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงนั้นเป็นอุปสรรคแลดูไม่น่าปลูก แต่ก็มีคุณสมบัติดีๆ อีกตั้งมากมาย หากใครที่กำลังมองหาไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มาปลูกประดับไว้ในสวน

รู้จักต้นตีนเป็ดอีกหนึ่งพรรณไม้ที่คนไทยต้องรู้จักและเคยได้ยินชื่อที่มีประโยชน์มากมาย

ต้นไม้ที่เราแนะนำเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ ดอกตีนเป็ด กลิ่น ซึ่งต้นตีนเป็ดนั้นจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาดูกันว่า ใบต้นตีนเป็ด ประโยชน์ทางสุขภาพของต้นตีนเป็ดนั้นมีอะไรบ้าง
1.ใช้เป็นยาขมช่วยให้เจริญอาหาร
2.ลดระดับน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน
3.ใช้แก้หวัด แก้อาการไอ รักษาหลอดลมอักเสบ
4.นำเปลือกต้นต้มน้ำดื่ม ช่วยรักษาโรคมาลาเรีย
5.รักษาโรคบิด ท้องร่วง ท้องเดินเรื้อรัง โรคลำไส้และลำไส้ติดเชื้อ
6.ช่วยขับพยาธิไส้เดือน
7.ใช้เป็นยาสมานลำไส้ได้
8.ช่วยขับน้ำเหลืองเสีย
9.ช่วยขับระดูของสตรี
10.ช่วยขับน้ำนม
11.ใช้ต้มน้ำอาบ ช่วยรักษาผดผื่นคัน

สำหรับน้ำยางของต้นนี้นั้นก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีต้นอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน
1.ใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูได้
2.ใช้อุดฟันเพื่อแก้อาการปวดฟันได้
3.ช่วยบำรุงกระเพาะ
4.ในประเทศอินเดียมีการใช้ยางสีขาวนำมารักษาแผล แผลเปื่อย และอาการปวดข้อ
5.ใช้รักษาแผลที่เป็นตุ่มหนอง ช่วยทำให้แผลแห้งเร็ว

เรียกได้ว่ามีประโยชน์แทบจะทุกส่วนเลยก็ว่าได้ ซึ่งอีกส่วนที่มีประโยชน์นั้นก็คือใบ,ดอก,และกระพี้ของมัน
1.ใช้ชงดื่ม ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักปิดลักเปิดได้ (ใบอ่อน)
2.ช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้
3.ใบใช้พอกเพื่อดับพิษต่างๆ
4.ในประเทศอินเดียมีการใช้ใบนำมารักษาแผล แผลเปื่อย และอาการปวดข้อ
5.ดอกจะช่วยแก้ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน
6.ดอกจะช่วยแก้โลหิตพิการ 7.กระพี้จะช่วยขับผายลม

ทำความเข้าใจสรรพคุณและประโยชน์ของต้นตีนเป็ดอีกหนึ่งพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

มาทำความรู้จักกับต้นไม้ต้นนี้แบบสรุปกัน ลักษณะต้นตีนเป็ด ต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นสัตบรรณ หนึ่งในต้นไม้มงคลที่น่าปลูก แม้สำหรับบางคนจะรู้สึกว่าดอกตีนเป็ดมีกลิ่นเหม็น แต่ก็อยากแนะนำให้ปลูก เพราะมีข้อดีเยอะเลยล่ะ

ดอกไม้ของต้นนี้มีกลิ่นค่อนข้างฉุน บางคนก็บอกว่าเหม็น แต่รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของต้นตีนเป็ดมีเยอะมากทีเดียว วันนี้กระปุกดอทคอมเลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก ต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ หรือสัตบรรณ ต้นไม้มีกลิ่นฉุน

หนึ่งในต้นไม้มงคลซึ่งมีวิธีการปลูก และประโยชน์ของมัน จนมองข้ามดอกไม้กลิ่นฉุนของต้นนี้ไปเลยล่ะก็ โดยมีลักษณะดังนี้ จัดอยู่ในวงศ์โมก เป็นไม้ยืนต้นรูปทรงสูงใหญ่ ลำต้นสามารถเจริญเติบโตสูงได้ถึง 15-35 เมตร เป็นไม้เนื้ออ่อน

แต่เหนียวสีขาวอมเหลืองอ่อน มีเปลือกค่อนข้างหนาสีเทาหรือเทาอมเหลือง ดอกตีนเป็ด ความหมาย ลักษณะต้นมีรูปทรงพุ่มสูงคล้ายฉัตร ใบเป็นแบบเลี้ยงเดี่ยว ทรงรูปไข่ โคนใบสอบ มีติ่งที่ปลายใบ ผลเป็นฝักคู่ยาวเรียว 10-20 เซนติเตร  ออกดอกเป็นช่อปลายกิ่ง

มีสีขาวอมเหลืองและเขียวนิดๆ กลีบดอกเป็นรูปวงรีมีขนภายใน มักออกดอกช่วงตุลาคม-ธันวาคม และที่สำคัญดอกมีกลิ่นหอมแรงไปจนกระทั่งฉุน โดยเฉพาะในตอนกลางคืน กลิ่นของดอกต้นตีนเป็ดจะฉุนรุนแรงมากเป็นพิเศษ จนทำให้บางคนถึงขั้นเกิดอาการแพ้ได้

มีวิธีปลูกคือเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกในบ้านเพื่อให้ร่มเงาและให้ความสวยงาม ดังนั้นการปลูกด้วยวิธีการเพาะเมล็ดจึงเหมาะสมที่สุด จะทำให้ต้นมีความแข็งแรงและยึดเกาะได้ดี ด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มาปลูกลงในกระถางเพาะกล้าที่มีดินร่วนปนทรายผสมขุยมะพร้าว

และรองก้นด้วยปุ๋ยคอก ควรจะเพาะต้นกล้าแค่กระถางละ 1 ต้น จากนั้นก็ดูแลรดน้ำทั้งเช้าและเย็น รดให้พอชุ่มแต่อย่าแฉะหรือมีน้ำขังโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจเสี่ยงเป็นโรคราได้ หลังจากปลูกไปได้ 90 วัน บวกกับว่าต้นมีความแข็งแรงดีแล้ว

ก็ให้ย้ายต้นกล้าตีนเป็ดมาปลูกในหลุมปลูกดินร่วน เน้นบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่ง ต้นตีนเป็ด ชื่อสามัญ ไม่มีเสาไฟหรือสายไฟฟ้าพาดผ่าน ปลูกให้ห่างจากตัวบ้านหรือแนวกั้นรั้วสักประมาณ 20-30 เมตร เพื่อไม่ให้รากขนาดใหญ่ชอนไชทำร้ายฐานรากของสิ่งก่อสร้าง

วิธีการดูแลก็ไม่แตกต่างจากไม้ยืนต้นทั่วๆ ไป แนะนำให้รดน้ำทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น รดให้พอชุ่มฉ่ำปานกลาง อย่าแฉะมากเกินไป ปลูกในที่ที่มีแดดส่องถึงหรือที่แจ้งเพราะเป็นไม้ชอบแดด บำรุงปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 3 ครั้ง ต้นก็จะเจริญเติบโตแข็งแรง

ติดตามข่าวสารวงการ บ้านและสวน ผ่านระบบเว็บไซต์และระบบบนมือถือ : thedecoration

ไอเดียการแต่งบ้าน